Znaczenie konserwacji wózka widłowego

15.05.2023

Wózek widłowy to urządzenie przeznaczone do wymagających zadań w obiektach logistycznych, w sklepach wielkopowierzchniowych, w halach produkcyjnych czy na placach budowy. Odpowiednia konserwacja wózka widłowego ma kluczowe znaczenie dla ciągłości realizowanych zadań – jeżeli dopuścimy do awarii zatrzymującej pojazd, musimy kalkulować straty kosztów wynikające z unieruchomienia maszyny.

Jakie znaczenie mają procedury związane z konserwacją wózka widłowego? Co na ten temat przeczytamy w przepisach? Czym jest dziennik konserwacji i jak skutecznie go prowadzić? Jakie uprawnienia należy mieć, by móc zajmować się konserwacją wózka widłowego? O tym będzie ten artykuł – zapraszamy do lektury.

Na czym polega konserwacja wózka widłowego?

Konserwacja wózka widłowego to szereg czynności mających na celu utrzymanie jego dobrego stanu technicznego, a ponadto wykluczenie prawdopodobnych usterek na podstawie codziennych obserwacji. Rozróżniamy dwa rodzaje strategii konserwacji:

 • konserwację zapobiegawczą, która powinna być wykonywana zgodnie z zaleceniami producenta po przepracowaniu przez maszynę określonej liczby motogodzin; uniemożliwia powstanie awarii i polega m.in. na czyszczeniu elementów, smarowaniu części, kalibracji mechanizmów oraz na wymianie oleju,
 • konserwację naprawczą, związaną z nagłą nieprzewidzianą awarią, wymagającą wymiany zniszczonych części lub uszkodzonych podzespołów; w czasie reperacji wózek widłowy jest wyłączony z użytku.

W przypadku konserwacji wózków widłowych przeglądy powinny obejmować m.in. układ hamulcowy, układ kierowniczy, stan wideł, opony, dźwignie sterujące, łańcuchy, sygnalizację ostrzegawczą świetlną i dźwiękową.

By nie dopuścić do trwałej awarii skutkującej unieruchomieniem sprzętu na dłuższy czas, kontrole sprawdzające stan techniczny muszą być prowadzone codziennie, a w przypadku pracy ciągłej – przy okazji rozpoczęcia każdej zmiany.

Konserwacja wózka widłowego w przepisach

Codzienne diagnozowanie techniczne wózka widłowego przez operatora jest niezbędną czynnością, która przyczynia się do przedłużenia żywotności tego urządzenia. Natomiast z prawnego punktu widzenia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego określa się następujące okresy przeglądów:

 • dla pojazdów z pełnym dozorem technicznym: co 30 dni,
 • dla pojazdów z ograniczonym dozorem technicznym: co 60 dni.

Badanie stwierdzające zdolność do pracy wózka widłowego przeprowadzane jest także przez inspektora delegowanego przez Urząd Dozoru Technicznego. Odbywa się to:

 • co 12 miesięcy przy użytkowaniu wózków objętych pełnym dozorem technicznym,
 • co 24 miesiące w przypadku wózków widłowych z ograniczonym dozorem technicznym.

W trakcie inspekcji sprawdzany jest stan sprawności pojazdu, poziom rzetelności prowadzonej na jego temat dokumentacji oraz stan realizacji zaleceń wpisanych w dziennik konserwacji przy okazji poprzedniego badania.

Czym jest i jak prowadzić dziennik konserwacji wózka widłowego?

Dziennik konserwacji to dokument, który jak wskazuje nazwa, powinien być prowadzony regularnie, najlepiej codziennie. Za dodawanie kolejnych adnotacji na temat danego wózka widłowego odpowiada konserwator. Każdy wózek posiada osobny dokument, w którym znajdują się najważniejsze informacje na jego temat, obejmujące:

 • właściciela, markę, rodzaj urządzenia i jego nr seryjny,
 • rok produkcji,
 • parametry: maksymalny udźwig i wysokość podnoszenia,
 • masę całkowitą pojazdu,
 • dane osób odpowiedzialnych za konserwację oraz tych, które użytkują wózek na co dzień,
 • ponadto zakresy wykonywanych kontroli technicznych wraz z datą przeprowadzenia badania oraz zalecenia dotyczące użytkowania na kolejny okres czasu, do momentu przeprowadzenia następnego przeglądu, a także jego dokładny termin.

Notatka w dzienniku konserwacji powinna każdorazowo zawierać datę przeglądu, aktualny stan licznika, opis wykonanych czynności, ocenę stopnia sprawności, a także zostać zatwierdzona własnoręcznym podpisem osoby wykonującej przegląd.

Prowadzenie dziennika konserwacji wózka widłowego to ważna czynność, nie powinna być pomijana czy wykonywana w chaotyczny sposób. Na podstawie regularnych wpisów uzyskujemy pełen obraz stanu technicznego wózka widłowego, który codziennie wspomaga i usprawnia prace magazynowe podczas manipulacji ciężkimi ładunkami. Zaniechanie w tej kwestii może doprowadzić do poważnych awarii mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pracowników i składowanych towarów.

Uprawnienia do konserwacji wózka widłowego

Osobą odpowiedzialną za działania związane z konserwowaniem wózków widłowych jest konserwator wózków widłowych. Do wykonywania obowiązków na tym stanowisku pracy wymagane są odpowiednie kwalifikacje, do podstawowych należą: wiek powyżej 18 lat oraz minimum zawodowe wykształcenie. Mile widziane jest również odbycie studiów technicznych lub doświadczenie w pracy z wózkami jezdniowymi unoszącymi. Konserwator powinien się cechować sumiennością, odpornością na stres i cierpliwością.

Dodatkowo, a może przede wszystkim, konserwator wózków widłowych musi legitymować się dokumentem potwierdzającym uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu państwowego przeprowadzonego przez komisję Urzędu Dozoru Technicznego. Absolwent kursu potrafi m.in.:

 • kontrolować stan techniczny układów i mechanizmów używanych w wózkach widłowych,
 • oceniać stopień eksploatacji poszczególnych elementów,
 • przeprowadzać próby działania naprawionych podzespołów i obwodów,
 • administrować wpisy w dzienniku konserwacji wózka widłowego.

Znaczenie konserwacji wózka widłowego – podsumowanie

Planowanie akcji dotyczącej drobnych napraw i konserwacji wózków widłowych powinno być jednym z priorytetów w firmie. To pojazdy, które usprawniają działania rozładunkowe, składowanie, kompletację i załadunek towarów, często poddawane wielogodzinnej pracy. Ich prawidłowe i bezpieczne działanie ma niebagatelny wpływ na optymalizację działalności, zwłaszcza wtedy, gdy przedsiębiorstwo jest uzależnione od ciągłego przemieszczania ładunków. Niezależnie od tego, czy dysponujesz wózkami spalinowymi czy tymi z napędem elektrycznym, trzeba dołożyć wszelkich starań, by sprzęt funkcjonował prawidłowo i generował jak najmniej strat wynikających z długotrwałych przestojów.

Wciąż wiele firm nie wierzy w moc regularnej obserwacji sprzętu, nie uważa tego za klucz do prawidłowego działania i realnych oszczędności. Natomiast posiadanie planu konserwacji wraz z regularnie prowadzonym dziennikiem, uzupełnianym w oparciu o godziny użytkowania to gwarancja maksymalizacji żywotności pojazdu, a także:

 • obniżenie kosztów używania,
 • eliminacja nagłych zatrzymań,
 • zmniejszenie ryzyka wypadków,
 • ograniczenie liczby poważnych awarii.

Jak jeszcze zadbać o wózek widłowy? Tu znajdziesz dodatkowe wskazówki.

Pliki Cookie

W tej witrynie stosujemy pliki cookie do gromadzenia informacji o tym, w jaki sposób osoby odwiedzające korzystają z naszej witryny internetowej. Dzięki tym informacjom na bieżąco ulepszamy działanie witryny oraz zapewniamy użytkownikom optymalne warunki korzystania z serwisu i oferty. Klikając Akceptuj, wyrażają Państwo zgodę na używanie przez nas plików cookie. Aby zarządzać wykorzystywanymi przez nas plikami cookie, prosimy kliknąć Ustawienia. Więcej informacji w polityce cookie.

Poniższy panel umożliwia dostosowanie preferencji dotyczących zgody na korzystanie z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób te moduły śledzące nam pomagają i jak działają, zapoznaj się z polityką cookie. Możesz przejrzeć i zmienić swoje wybory w dowolnym momencie.