Jak dbać o wózek widłowy

28.08.2020

Trudno wyobrazić sobie współczesny magazyn czy centrum logistyczne bez wózków widłowych. Ich praca zapewnia sprawne funkcjonowanie tych obiektów poprzez znaczne ułatwienie pracy realizowanej przez personel. Sprawne użytkowanie wózków wymaga jednak regularnego serwisowania, konserwacji, a także dokonywania koniecznych przeglądów. Pozwalają one nie tylko na dokonywanie bieżących napraw, ale także pomagają unikać większych awarii i przedłużają czas bezpiecznej i komfortowej eksploatacji pojazdów. Dlatego dzisiaj publikujemy szybki poradnik dla osób, które chcą wiedzieć, jak dbać o wózek widłowy.

Przegląd wózka widłowego

Jednym z obowiązków właścicieli i użytkowników wózków widłowych jest dokonywanie regularnych przeglądów. Istnieją trzy rodzaje przeglądów: codzienny, konserwatorski i okresowy, i wszystkie są obowiązkowe. Każdy z nich ma na celu zapobieganie poważniejszym awariom, naprawę bieżących usterek oraz obniżenie kosztów eksploatacji pojazdu. Dzięki rzetelnemu podejściu do przeglądów obsługa wózka jest bezpieczniejsza, a sam pojazd dłużej zachowuje sprawność.

Przegląd codzienny wykonuje operator wózka. Polega on na sprawdzeniu kondycji i sprawności pojazdu przed rozpoczęciem pracy. Przegląd codzienny wózka widłowego powinien być wykonany zarówno przed rozpoczęciem pracy, jak i po jej zakończeniu. Każdy przegląd należy odnotowywać w Książce eksploatacji danego pojazdu. Z pomocą kadrze kierującej magazynem przychodzą systemy informatyczne do zarządzania flotą, które analizują dane w czasie rzeczywistym i udostępniają operatorom listę weryfikacyjną stan danego urządzenia przed i po zakończeniu zmiany.

Sprawdź koniecznie InfoLink – system zarządzania flota wózków widłowych.

Innym rodzajem obowiązkowych przeglądów jest przegląd konserwatorski wózka widłowego. Przeprowadza go wyłącznie osoba z odpowiednimi uprawnieniami nadanymi przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT) – konserwator wózków widłowych. Przegląd ten wykonuje się co 30 dni dla wózków z pełnym dozorem technicznym lub co 60 dni dla pojazdów o dozorze ograniczonym. Jego celem jest przede wszystkim wykrycie oraz sprawne usunięcie wszelkich usterek oraz awarii zagrażających zdrowiu i życiu pracowników.

Przedłużenie dopuszczenia wózka widłowego do eksploatacji – przegląd okresowy

Należy wiedzieć, że przeglądy i badania kontrolne wózków widłowych są podstawowym warunkiem dopuszczenia ich do użytkowania. Przegląd okresowy wózka widłowego przedłuża certyfikat pojazdu nadany przez UDT. Wykonuje go certyfikowany kontroler UDT, który sprawdza nie tylko stan techniczny wózka, ale także poprawność dokumentacji. Przede wszystkim:

  • księgę rewizyjną i dziennik konserwacji urządzenia,
  • protokoły pomiarów elektrycznych,
  • zaświadczenia kwalifikacyjne konserwujących i obsługujących urządzenie.

Okresowy przegląd wózka widłowego wykonuje się dla urządzeń objętych formą dozoru pełnego. Termin tego przeglądu jest określony oddzielnie dla danego rodzaju urządzenia, jednakże w przypadku wózków objętych pełnym dozorem UDT odbywa się to przeważnie raz do roku.

Serwis wózka widłowego

Wśród czynności, które pozwalają dłużej cieszyć się sprawnością wózków widłowych jest regularne ich serwisowanie. Jak każdy pojazd, także przemysłowy widlak wymaga bieżących napraw i czynności konserwacyjnych. Niekiedy trzeba wymienić drobne komponenty, innym razem zweryfikować stan techniczny elementów konstrukcyjnych. Napraw i serwisowania wózków widłowych powinno się wykonywać w profesjonalnych i certyfikowanych przez UDT zakładach. Takie miejsca dysponują wysoko wykwalifikowanymi konserwatorami i mechanikami oraz specjalistycznym sprzętem diagnostycznym gwarantującym rzetelność wykonanych czynności serwisowych. Aby naprawa wózka widłowego przebiegła szybciej, dobrze jest oddawać pojazd w ręce autoryzowanych serwisów producenckich. Pracujący tam zespół jest biegły w serwisowaniu pojazdów danej marki, co znaczenie przyspiesza cały proces, dzięki czemu wózek szybciej wraca do pracy, wykorzystane części zamienne przekładają się na wydłużony cykl życia danej maszyny. W dłuższej perspektywie oszczędzamy na kosztach kolejnych napraw.

Sprawne naprawianie typowych usterek

Jak dbać o wózek widłowy, aby służył jak najlepiej i jak najdłużej? Warto pamiętać o bieżących potrzebach i nie odciągać w czasie drobnych napraw. Sprawne naprawianie typowych usterek powinien wykonać zakładowy konserwator, któremu należy zgłaszać wszelkie problemy z pojazdem. Być może konieczne będzie przekazanie pojazdu do serwisu. Ponadto trzeba pamiętać o regularnej konserwacji części. Systematyczne smarowanie rolek czy łańcucha masztu zapewni płynną pracę i przedłuży żywotność tych elementów.

Elementem podatnym na usterki są na pewno widły, które pracują codziennie pod znacznym obciążeniem. Dobrze jest posiadać na terenie zakładu widły zapasowe, które w razie awarii będzie można szybko zamontować. Ponadto często przyczyną typowych usterek wózków widłowych jest awaria zaworów lub złączy, która powoduje trudności z unoszeniem wideł lub ich całkowite unieruchomienie. Do kategorii poważnych usterek należy zaliczyć wszystkie awarie systemu hydraulicznego, hamulcowego czy problemy z silnikiem.

Jak dbać o wózek widłowy zimą?

Zima bywa prawdziwym wyzwaniem dla operatorów wózków podnośnikowych. Aby uniknąć problemów z zapłonem i silnikiem należy stosować specjalne zimowe płyny i oleje silnikowe. Jeśli wózek musi poruszać się na zewnątrz, po oblodzonej jezdni, warto mieć w magazynie łańcuchy do opon. Z kolei powierzchnię lakieru można zabezpieczyć przed działaniem wilgoci i niskich temperatur przy pomocy specjalnej powłoki ochronnej. Elektronikę dyszla zaś można chronić poprzez zainstalowanie ogrzewania płytki. Podobne warunki występują podczas realizacji zadań w chłodni czy też mroźni. Specjalnie dla takich warunków magazynowych polecamy wózki wysokiego składowania wyposażone w ogrzewaną kabinę operatora.

Warunki użytkowania wózka widłowego

Aby wózek widłowy był zdolny do bezpiecznej i wydajnej eksploatacji, należy spełnić szereg warunków. Po pierwsze, pojazd musi być sprawny, objęty dozorem UDT oraz posiadać komplet ważnych dokumentów. Chodzi wszak o bezpieczeństwo transportowanego ładunku oraz przede wszystkim ludzi. Z tego powodu niezbędne jest uzyskanie przez pracownika uprawnień operatora wózka widłowego. Uprawnienia te wydaje UDT na konkretną grupę pojazdów i dopiero po pozytywnym wyniku egzaminu.

Jeśli chodzi o same pojazdy, nie ma znaczenia, czy wózek jest nowy czy używany. Używane wózki widłowe z gwarancją są tak samo sprawne, jak nowe, a przy tym kosztują znacznie mniej. W przypadku inwestycji w tego typu urządzenie, ważne jest jednak dopilnowanie, aby zbywca pojazdu posiadał kompletną dokumentację. Braki w dokumentach mogą bowiem spowodować, że UDT nie wyda pozwolenia na eksploatację pojazdu.

Dbanie o wózek widłowy a obsługa regałów – podsumowanie

Z jednej strony mamy szereg obostrzeń i norm prawnych wymuszających dbanie o sprzęt, który podnosi bardzo ciężkie materiały i pracuje w środowisku, w którym występuje wysoki przepływ personelu. Z drugiej strony zdrowy rozsądek. W magazynach i centrach dystrybucyjnych widlak obsługuje najczęściej rzędowe regały paletowe – jest to najpopularniejszy system składowania w logistyce wewnętrznej. Operator wózka widłowego musi mieć świadomość zagrożeń i konsekwencji wynikających z jego błędu czy też brawury. Połączone ze sobą rzędy regałów po kolizji z wózkiem widłowym mogą spowodować śmiertelne zagrożenie dla użytkownika danej maszyny, ale też dla całej załogi realizującej proces magazynowania w danym obiekcie. Dbajmy o regularne szkolenia pracowników i zabezpieczenie oraz przeglądy regałów. Poniesione koszty są niewspółmierne do zniszczeń, do których może dojść w przypadku niewłaściwej eksploatacji wózka widłowego.

Pliki Cookie

W tej witrynie stosujemy pliki cookie do gromadzenia informacji o tym, w jaki sposób osoby odwiedzające korzystają z naszej witryny internetowej. Dzięki tym informacjom na bieżąco ulepszamy działanie witryny oraz zapewniamy użytkownikom optymalne warunki korzystania z serwisu i oferty. Klikając Akceptuj, wyrażają Państwo zgodę na używanie przez nas plików cookie. Aby zarządzać wykorzystywanymi przez nas plikami cookie, prosimy kliknąć Ustawienia. Więcej informacji w polityce cookie.

Poniższy panel umożliwia dostosowanie preferencji dotyczących zgody na korzystanie z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób te moduły śledzące nam pomagają i jak działają, zapoznaj się z polityką cookie. Możesz przejrzeć i zmienić swoje wybory w dowolnym momencie.