Konserwator wózków widłowych – od czego zacząć?

19.08.2022

Diagnozowanie, regulacja, naprawa lub przegląd mobilnego sprzętu mechanicznego, hydraulicznego i elektrycznego, takiego jak wózki widłowe, wózki do komisjonowania, wózki wysokiego składowania, czy podnośniki paletowe – to tylko niektóre zadania konserwatora wózków widłowych, którego praca jest wymagająca i obejmuje szeroki zakres obowiązków.

Dzisiaj dowiecie się więcej o pracy konserwatora wózków widłowych, wymaganiach, jakie musi spełnić kandydat do tej pracy i ile można zarobić na tym stanowisku.

Kim jest konserwator wózków widłowych?

Jak wspomnieliśmy na wstępie, konserwator wózków widłowych, to specjalista, którego zadaniem jest dbałość o zapewnienie prawidłowego funkcjonowania maszyn będących pod jego opieką.

To pracownik, który oprócz odpowiedniego wykształcenia, kursów i wymaganych certyfikatów uprawniających go do wykonywania zawodu, powinien legitymować się również doświadczeniem w tej pracy.  

Często wymaga się od niego również szeregu cech i predyspozycji potrzebnych do obsługi klienta, tężyzny fizycznej, dokładności, odporności na trudne warunki pracy.

Wśród wymagań na to stanowisko, możemy znaleźć również takie cechy jak: dbałość o szczegóły, uczciwość, samodzielność, logika działania oraz myślenie analityczne.

Praca konserwatora wymaga od niego samokontroli i trzymania emocji na wodzy, umiejętności przyjęcia krytyki, a także odporności na stresujące sytuacje.

Im więcej cech pożądanych i doświadczenia posiada kandydat na to stanowisko, tym większą ma szansę na stabilną, dobrze wynagradzaną pracę.

Wejdź na stronę Crown i zobacz jakie wózki widłowe możesz konserwować.

Jak zostać konserwatorem wózków widłowych?

Aby zostać konserwatorem wózków widłowych, należy podjąć szereg kroków w celu uzyskania odpowiednich kwalifikacji.

Przede wszystkim należy spełnić wymagania edukacyjne. W Polsce minimalne wykształcenie, jakie powinien posiadać kandydat na konserwatora wózków widłowych to szkoła zawodowa. Jednak pamiętajmy, że niektórzy pracodawcy wolą zatrudniać kandydatów z wykształceniem średnim technicznym lub licencjackim w zakresie mechaniki sprzętu ciężkiego lub technologii hamulców, hydrauliki, naprawy silników, instalacji elektrycznych itp.

Jak wygląda kurs i egzamin na konserwatora wózków widłowych?

Podobnie jak w przypadku uprawnień na wózki widłowe, kandydat musi spełnić kilka warunków – musi mieć ukończone 18 lat i dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim. Posiadając zaświadczenie i będąc pełnoletnim, kandydat może już uczestniczyć w kursie organizowanym przez wyspecjalizowane do tego firmy.

Celem kursu jest przygotowanie uczestnika do zdania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje do konserwacji wózków jezdniowych, podnośnikowych. Podczas kursu uczestnik zdobywa między innymi wiedzę teoretyczną o rodzajach i eksploatacji wózków, ich budowie i klasyfikacji, zasad wykonywania prac konserwacyjnych i naprawczych, a także przepisów BHP. Nabywa również szereg umiejętności, o których piszemy dalej.

Gdy kurs zostanie pomyślnie ukończony, kursant otrzymuje zaświadczenie dopuszczające go do złożenia egzaminu. Zarówno kurs jak i samo zaświadczenie musi być zgodne z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652). Zgodnie z ww. rozporządzeniem, dokumentem urzędowym potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych jest certyfikat kwalifikacji zawodowej wydany przez okręgową komisję egzaminacyjną osobie, która zdała egzamin zawodowy. W tym przypadku certyfikat wydaje komisja powołana przez Urząd Dozoru Technicznego.

Praca jako konserwator wózków widłowych

Do głównych obowiązków i umiejętności w pracy konserwatora należą:

 • obsługa urządzeń do przenoszenia materiałów,
 • obsługa wszelkich innych powiązanych urządzeń,
 • obsługa i kontrola maszyn lub ciężkiego sprzętu w celu zdiagnozowania usterek,
 • czyszczenie, smarowanie i wykonywanie innych rutynowych prac konserwacyjnych na sprzęcie i pojazdach
 • remontowanie i testowanie maszyn i sprzętu w celu zapewnienia sprawności operacyjnej,
 • demontaż i ponowny montaż ciężkiego sprzętu przy użyciu podnośników i narzędzi ręcznych,
 • naprawa i wymiana uszkodzonych lub zużytych części,
 • naprawa, przekładanie, wymiana kabli i rozwiązywanie problemów z systemami elektrycznymi,
 • czytanie i rozumienie instrukcji obsługi, przewodników i schematów elektrycznych,
 • sprawdzanie części pod kątem uszkodzeń lub nadmiernego zużycia,
 • spawanie lub lutowanie uszkodzonych części i elementów konstrukcyjnych przy użyciu spawarek elektrycznych lub gazowych oraz narzędzi lutowniczych,
 • regulacja, konserwacja i naprawa lub wymiana podzespołów, takich jak przekładnie i silniki,
 • testowanie produktów mechanicznych i sprzętu po naprawie lub montażu w celu zapewnienia właściwego działania i zgodności ze specyfikacjami producentów,
 • diagnozowanie usterek lub nieprawidłowego działania w celu określenia wymaganych napraw, przy użyciu sprzętu diagnostycznego, takiego jak skomputeryzowane urządzenia testujące i urządzenia kalibrujące,
 • montowanie systemów przekładni oraz ustawianie ram i przekładni,
 • wyszukiwanie, zamawianie i utrzymywanie zapasów części zamiennych na potrzeby usług i napraw,
 • regulowanie i konserwowanie wózków widłowych przy użyciu urządzeń kontrolnych i regulacyjnych,
 • planowanie konserwacji maszyn i urządzeń oraz prowadzenie dokumentacji serwisowej sprzętu.

Wszelkie naprawy i przeglądy są dokumentowane w książce przeglądów konserwatorskich.

Jak pisaliśmy wcześniej, oprócz kwalifikacji zawodowych, konserwator powinien cechować się:

 • umiejętnością skupienia się na przestrzeganiu właściwych procedur operacyjnych i praktyk bezpieczeństwa,
 • zdolnością do przenoszenia ciężkich przedmiotów, schylania się, klęczenia, kucania, aby móc przenosić materiały, których nie można przenosić za pomocą urządzeń elektrycznych,
 • wytrzymałością na ekstremalne temperatury, w zależności od pogody,
 • umiejętnością pracy w otoczeniu oparów, zapachów, substancji chemicznych i/lub w hałasie,
 • posiadaniem doskonałych umiejętności komunikacji werbalnej,
 • umiejętnościami interpersonalnymi,
 • dbałością o szczegóły – praca wymaga dokładności w wykonywaniu zadań,
 • niezawodnością – praca wymaga bycia rzetelnym, odpowiedzialnym i niezawodnym w wypełnianiu zobowiązań,
 • inicjatywą,
 • uczciwością i etycznym postępowaniem,
 • myśleniem analitycznym – praca wymaga analizowania informacji i stosowania logiki w celu rozwiązywania kwestii i problemów,
 • wytrwałością – praca wymaga wytrwałości w obliczu przeszkód i szukania rozwiązań,
 • samodzielnością – praca wymaga wypracowania własnych sposobów działania, kierowania sobą przy niewielkim lub żadnym nadzorze oraz polegania na sobie przy wykonywaniu zadań,
 • umiejętnością współpracy – praca wymaga bycia miłym dla innych i wykazywania się skłonnym do współpracy nastawieniem,
 • innowacyjnością – praca wymaga kreatywności i alternatywnego myślenia w celu opracowania nowych metod i odpowiedzi na problemy związane z pracą,
 • tolerancji na stres – praca wymaga spokojnego i skutecznego radzenia sobie w sytuacjach dużego stresu,
 • adaptacyjność/elastyczność – stanowisko wymaga otwartości na zmiany oraz znacznego zróżnicowania w miejscu pracy,
 • opanowaniem i unikaniem agresywnych zachowań, nawet w bardzo trudnych sytuacjach.

Zarobki konserwatora wózków widłowych

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi w portalu wynagrodzenia.pl na podstawie danych pozyskanych z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, zarobki konserwatora urządzeń dźwignicowych kształtują się w przedziale zarobków rynkowych pomiędzy 4 120 – 6 530 zł. brutto z medianą 5 100 zł. brutto. Pamiętać należy, że zarobki różnicują się w zależności od czynników takich jak: staż pracy, wykształcenie i posiadane umiejętności, wielkość firmy czy województwo. Wśród benefitów, badani wskazują telefon i samochód do użytku prywatnego oraz karnety sportowe. Wśród zatrudnionych dominują mężczyźni, którzy stanowią 98% badanej próby.

Zanim zostaniesz konserwatorem wózków widłowych – podsumowanie

Jak widzimy praca konserwatora wózków widłowych z uwagi na jej charakter należy do ciężkich i obarczonych sporym ryzykiem. Ryzyko to dotyczy zarówno możliwości doznania urazu przy wykonywaniu niektórych zadań, jak i niewłaściwego lub błędnego wykonania konserwacji powierzonej maszyny.  Dlatego konserwator jest zobowiązany do przestrzegania wszelkich zasad, przepisów i procedur stanowiskowych jak i BHP.

Jeśli chodzi o przyszłość zawodu, to wydaje się on raczej niezagrożony, wręcz przeciwnie – przy rosnącym zapotrzebowaniu na maszyny oraz pracowników je obsługujących, w sposób naturalny rośnie również zapotrzebowanie na prace konserwatorskie. Co więcej maszyny stają się coraz nowocześniejsze, naszpikowane nowoczesnymi technologiami – np. wózki wysokiego składowania czy też wózki systemowe – do konserwacji których używa się urządzeń elektronicznych, a to z kolei powoduje rosnące zapotrzebowanie na techników, którzy są w stanie urządzenia takie wykorzystać podczas swojej pracy.

Dowiedz się więcej na temat profesjonalnego serwisu wózków widłowych Crown – https://wozkicrown.pl/serwis/.

Pliki Cookie

W tej witrynie stosujemy pliki cookie do gromadzenia informacji o tym, w jaki sposób osoby odwiedzające korzystają z naszej witryny internetowej. Dzięki tym informacjom na bieżąco ulepszamy działanie witryny oraz zapewniamy użytkownikom optymalne warunki korzystania z serwisu i oferty. Klikając Akceptuj, wyrażają Państwo zgodę na używanie przez nas plików cookie. Aby zarządzać wykorzystywanymi przez nas plikami cookie, prosimy kliknąć Ustawienia. Więcej informacji w polityce cookie.

Poniższy panel umożliwia dostosowanie preferencji dotyczących zgody na korzystanie z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób te moduły śledzące nam pomagają i jak działają, zapoznaj się z polityką cookie. Możesz przejrzeć i zmienić swoje wybory w dowolnym momencie.