Nowoczesny magazyn – na jakie rozwiązania postawić?

17.08.2020

Według raportu Statista Digital Market Outlook, Polska jest na 13 miejscu wśród najszybciej rozwijających się rynków e-commerce na całym globie. W 2020 roku penetracja handlu internetowego w polskim społeczeństwie wynosi 52,6% i ma wzrosnąć do 57,8% w 2024 roku. Za 4 lata należy spodziewać się również szybkiego wzrostu wolumenu rynku, którego wartość wyniesie wówczas aż 16 miliardów dolarów. Nic więc dziwnego, że wiele przedsiębiorstw zaczyna rozważać inwestycję w nowoczesny magazyn.

Wraz z dynamicznym wzrostem wartości i liczby użytkowników polskiego rynku e-commerce, modernizacji i unowocześnieniu ulega również branża magazynowa. Elastycznie dostosowuje się ona do rynkowych zmian, aktualnych światowych trendów sektora e-commerce oraz potrzeb i oczekiwań jego użytkowników. Zmiany zauważalne są przede wszystkim w zarządzaniu zaopatrzeniem, produkcją oraz dystrybucją towarów.

Jednym z kluczowych trendów, który w ciągu ostatnich lat przybiera na sile, jest budowanie nowoczesnych obiektów magazynowych, gdzie automatyzacja procesu staje się standardem. W artykule przeczytasz, czym jest nowoczesny magazyn i w jaki sposób rezonuje z pojęciem Logistyki 4.0. Poznasz również najnowocześniejsze technologie magazynowe oraz współczesne sposoby zarządzania magazynem.

Czym jest nowoczesny magazyn?

Aby odpowiedzieć na pytanie, czym jest i dlaczego tak ważny jest nowoczesny magazyn, należy w pierwszej kolejności nakreślić tło przemian, które dzieją się na naszych oczach. Polska staje się głównym centrum logistycznym Europy. Każdego roku przybywa powierzchni magazynowych, co determinowane jest nie tylko wzrostem gospodarczym naszego kraju oraz państw satelickich, ale także coraz większym udziałem zagranicznego kapitału lokowanego w nowoczesne i funkcjonalne centra dystrybucji obsługujące Europę Wschodnią, Środkowo-Wschodnią, a także Zachodnią.

Na rynku od pewnego czasu możemy obserwować również zwiększony udział powierzchni i obiektów magazynowych oddawanych na wynajem. Według ekspertów AXI IMMO Group od czerwca do września 2019 roku wynajmowanych było 830 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni magazynowej, przy czym aż 56% stanowiły nowe umowy najmu. Według analityków AXI IMMO Group pod koniec 2020 roku do użytku oddanych miało zostać aż 20 mln. mkw. powierzchni magazynowej. Oczywiście przewidywania te nie uwzględniły globalnej pandemii koronawirusa, która wstrząsnęła gospodarką.

Niemniej, równolegle do dynamicznie rosnącego najmu w sektorze magazynowym, postępuje automatyzacja łańcucha dostaw. Na rynku pojawiają się coraz nowocześniejsze, wydajniejsze i lepiej zautomatyzowane obiekty magazynowe. Obecnie nowoczesny magazyn wyposażony jest w mnóstwo najnowocześniejszych technologii wspierających procesy zarządzania zapasami, kompletacji zamówień czy transportu wewnątrzmagazynowego.

Jakość i standard wyposażenia magazynów kategoryzuje się według klas. Najwyższą z nich są klasy A+ i A++. Magazyny klasy A wyróżniają się wyposażeniem w najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne oraz wykonaniem zgodnie z najwyższymi standardami branży.

Czym zatem dziś jest nowoczesny magazyn? Budynki magazynowe klasy A charakteryzuje:

  • system monitoringu,
  • zabezpieczenie przeciwpożarowe,
  • prawidłowo zaprojektowane i wykonane oświetlenie o natężeniu minimum 150 lx,
  • łatwy dojazd do magazynu,
  • parking dla pojazdów ciężarowych oraz place manewrowe,
  • brak budynków mieszkalnych w obrębie magazynu,
  • nowoczesne rozwiązania z zakresu energooszczędności i automatyzacji,
  • wysokość powyżej 10 m i głębokość powyżej 75 m.

Nowoczesny magazyn a logistyka 4.0

Sektor logistyczny czerpie pełnymi garściami z nowoczesnych rozwiązań technologicznych, które usprawniają pracę magazynów. Wśród najistotniejszych trendów w zakresie nowoczesnych technologii magazynowych należy wymienić rozwiązania IoT (ang. Internet of Things) oraz zbiór rozwiązań określany mianem logistyki 4.0. W magazynach projektowanych zgodnie z nurtem logistyki 4.0 coraz więcej procesów ulega automatyzacji i autonomizacji.

Według ekspertów IDC w samym 2019 roku wydatki na rozwiązania z zakresu IoT w branży logistycznej, magazynowej i produkcyjnej osiągnęły 11,2 mld dolarów, osiągając 15% wzrost rok do roku. Tak szybkie tempo wzrostu powstawania i implementowania nowoczesnych technologii sprawia, że w niedalekiej przyszłości magazyny po brzegi wyposażone będą nie tylko towarami, ale i zaawansowaną oraz nowoczesną technologią autonomizującą niemal wszystkie operacje. Poniżej prezentujemy wideo przedstawiające Reach Truck Crown ESR1000, maszynę która gromadzi i analizuje dane w czasie rzeczywistym informując o zdarzeniach krytycznych.

Automatyzacja magazynów polega przede wszystkim na syntezie wielu obszarów odpowiadających za wydajność obiektu. Należy zaliczyć do nich możliwie maksymalne wykorzystanie przestrzeni magazynowej, znaczne zwiększenie zdolności przemieszczania produktów w obrębie magazynu i poza nim oraz szybkości kompletacji zamówień.

Rozwiązania z zakresu logistyki 4.0 wpływają również na marginalizację ryzyka uszkodzenia towaru, na niemal całkowitą eliminację błędów w kompletacji, a także na możliwość szybszego i bardziej elastycznego dostosowania do zmian produkcyjnych i dystrybucyjnych towarów.

Warto również wspomnieć o tym, jak automatyzacja i autonomizacja nowoczesnych magazynów sprzyja ograniczaniu zatrudnienia, a w konsekwencji optymalizacji kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży logistycznej. Takie oraz wiele innych elementów zgodnych z nurtem Logistyki 4.0 wdrożyliśmy w warszawskim centrum dystrybucyjnym firmy KRM, która obsługuje europejską sieć sklepów obuwia ECCO. W ramach wdrożonych przez nas rozwiązań należy wymienić przede wszystkim: systemy automatycznego transportu przenośnikowego, windy do paczek pozwalające migrowanie artykułów z wyższych pięter na poziom zerowy czy 3-poziomowy podest roboczy wsparty na regałach wysokiego składowania. Czy magazyn KRM możemy uznać za nowoczesny? Oceńcie sami – poniżej materiał wideo z opisywanej realizacji.

Nowoczesne technologie magazynowe

Najnowocześniejsze technologie implementowane w przestrzeniach magazynowych sprowadzają się najczęściej do w pełni zautomatyzowanych składów paletowych obsługiwanych przez zaprogramowane układnice, wózki systemowe czy przenośniki magazynowe, które oprócz wzrostu przepustowości magazynu umożliwiają także uzyskanie większego zagęszczenia składowanych towarów.

Gdy mówimy o nowoczesnych magazynach, na myśl od razu przychodzą nam innowacyjne i automatyczne magazyny wysokiego składowania wyposażone w systemy automatycznego załadunku, takie jak system Q-Loader czy w nowoczesne wózki widłowe wysokiego składowania, jak opisywany wyżej ESR1000 realizujący część funkcjonalności w ramach nurtu IoT. Nowoczesne wózki wysokiego składowania Crown wyposażone są w systemy monitorujące i analizujące prędkość pracy, działania wykonywane przez operatora, błędy, awarie, a także wszelkie nieprawidłowości powstałe podczas pracy i nieplanowane przestoje. Układnice, wózki czy przenośniki wykorzystywane w magazynach projektuje się w sposób zapewniający większe tempo podnoszenia, przenoszenia i układania ładunków na regałach. Zwiększa to wydajność pracy oraz efektywność operacyjną obiektów magazynowych.

Samo zarządzanie magazynem realizowane jest przy użyciu nowoczesnego oprogramowania, sterowników i aplikacji do nadzorowania i sterowania pracą urządzeń podpiętych do sieci. Systemy ERP i WMS współpracują z urządzeniami magazynowymi, przygotowując informacje o paletach podjeżdżających do okna podawczego czy poprzez przesyłanie urządzeniom dyspozycji wydania. Dyspozycje są odpowiednio kolejkowane oraz grupowane, dzięki czemu system umożliwia zminimalizowanie rotacji pojemników i palet.

Pracownicy magazynów wspierani są poprzez nowoczesne technologie ułatwiające realizację czynności magazynowych i minimalizujące ryzyko pomyłek. Jedną z takich technologii jest m.in. funkcja „pick by light”, która ułatwia ręczną kompletację, sortowanie i komisjonowanie towarów.

W sektorze produkcyjnym nowoczesne magazyny są coraz częściej zintegrowane z linią produkcyjną. Taka integracja umożliwia sprawny i niezawodny przepływ informacji o realizowanych procesach czy wykorzystywanych materiałach lub towarach. Dzięki temu możliwe jest tworzenie bufora przyprodukcyjnego zwiększającego efektywność procesów produkcyjnych i magazynowych oraz ograniczającego ryzyko powstania wąskich gardeł.

Coraz częściej w nowoczesnych magazynach wykorzystuje się czujniki, bramki RFID oraz skanery kodów kreskowych. Technologie znakowania, kodowania i sczytywania informacji z towarów i materiałów znacząco przyśpieszają i optymalizują procesy logistyczne wykonywane przez pracowników oraz usprawniają kontroling w obrębie magazynu.

Sprawdź wdrożenia rozwiązań Crown.

Zarządzanie nowoczesnym magazynem

Trudno wyobrazić sobie efektywne i wydajne zarządzanie nowoczesnym magazynem bez dostępu do funkcjonalnych systemów informatycznych. Poprzez możliwość kompleksowego monitorowania i zarządzania procesami magazynowymi w czasie rzeczywistym, systemy są w stanie optymalizować procesy i operacje intralogistyczne – w tym m.in. przepływ towarów, obsługę terminali i zadań, składowanie oraz kompletację zamówień. Niekiedy systemy informatyczne umożliwiają całościowe przejęcie sterowania operacjami magazynowymi, wizualizują rozkład oraz obciążenie magazynu czy zarządzają polityką zapasów magazynowych.

Systemy informatyczne zapewniają dużą uniwersalność oraz użyteczność w dopasowaniu do specyficznych potrzeb przedsiębiorstw i działów logistycznych funkcjonujących w różnych sektorach gospodarczych. Te oraz wiele więcej funkcjonalności możliwe jest dzięki nowoczesnym systemom WMS (ang. Warehouse Management System).

Na rynku funkcjonują również systemy informatyczne służące monitorowaniu i zarządzaniu pracą floty magazynowej oraz jej operatorów. Jednym z takich systemów jest oprogramowanie InfoLink. System ten jest nie tylko platformą do monitorowania i zarządzania bieżącymi operacjami, ale również wspiera lepsze rozumienie procesów i wykorzystywanych zasobów, a także analizowanie trendów, zapewniając całościowy wgląd w działalność magazynu.

Poznaj Crown InfoLink – oprogramowanie do zarządzania flotą wózków widłowych.

Dlaczego powinieneś zainwestować w nowoczesne rozwiązania magazynowe?

Rozwiązania automatyzujące procesy magazynowe stanowią podstawowy sposób na optymalizację kosztów działalności magazynowej oraz ograniczenia zbędnych inwestycji w dodatkową przestrzeń magazynową. Nowoczesne urządzenia wspierane funkcjonalnym oprogramowaniem są w stanie zapewnić wiele wymiernych korzyści wynikających z marginalizacji błędów oraz optymalizacji wykorzystywania dostępnych zasobów. Sprawdź również nasze systemy magazynowe, dzięki którym zaprojektujesz w pełni funkcjonalny i nowoczesny magazyn.

Pliki Cookie

W tej witrynie stosujemy pliki cookie do gromadzenia informacji o tym, w jaki sposób osoby odwiedzające korzystają z naszej witryny internetowej. Dzięki tym informacjom na bieżąco ulepszamy działanie witryny oraz zapewniamy użytkownikom optymalne warunki korzystania z serwisu i oferty. Klikając Akceptuj, wyrażają Państwo zgodę na używanie przez nas plików cookie. Aby zarządzać wykorzystywanymi przez nas plikami cookie, prosimy kliknąć Ustawienia. Więcej informacji w polityce cookie.

Poniższy panel umożliwia dostosowanie preferencji dotyczących zgody na korzystanie z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób te moduły śledzące nam pomagają i jak działają, zapoznaj się z polityką cookie. Możesz przejrzeć i zmienić swoje wybory w dowolnym momencie.