Magazyn wysokiego składowania – definicja, przepisy, wyposażenie

04.03.2020

Co to jest magazyn wysokiego składowania? Jest to obiekt budowlany, w którym przechowuje się materiały na wysokości przekraczającej 7,2 metra. Do obsługi materiałów wykorzystywane jest specjalistyczne wyposażenie techniczne w postaci zabudowy wielopiętrowej oraz wózków widłowych wysokiego składowania lub rozwiązań w pełni automatycznych, takich jak układnica magazynowa.

Magazyn wysokiego składowania – definicja

Magazyn wysokiego składowania – definicja

Podobnie jak w przypadku regałów wysokiego składowania, w przepisach prawa nie ma precyzyjnej definicji magazynu wysokiego składowania. To pracodawca określa na jakiej wysokości mogą być przechowywane produkty, przy zachowaniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa personelu realizującego prace przeładunkowe. Posiłkując się opracowaniami oraz literaturą branżową stosujemy następujący podział:

 • Magazyn niskiego składowania to taki, gdzie maksymalna wysokość, na której przechowujemy materiały nie przekracza 4,2 metra.
 • Magazyn średniego składowania to taki, gdzie wysokość, na której przechowujemy materiały mieści się w zakresie 4,2 – 7,2 metra.
 • Magazyn wysokiego składowania to taki, gdzie minimalna wysokość, na której przechowujemy materiały jest większa od 7,2 metra.
Regały wysokiego składowania z siatką ochronną

Definicja ta może wydać się wątpliwa w zestawieniu z podziałem według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i i ich usytuowanie, gdzie w paragrafie 8 określono:

 • Obiekt niski to taki, który ma do 12 metrów włącznie lub przypadku budownictwa mieszkalnego do 4 kondygnacji włącznie,
 • Obiekt średniowysoki to taki, który ma od 12 do 25 metrów włącznie lub przypadku budownictwa mieszkalnego od 4 do 9 kondygnacji włącznie,
 • Obiekt wysoki to taki, który ma od 25 do 55 metrów włącznie lub przypadku budownictwa mieszkalnego od 9 do 18 kondygnacji włącznie,
 • Obiekt wysokościowy to taki, który ma od 55 metrów włącznie.

Uznajemy, że dla naszych dalszych rozważań wiążąca jest definicja, według której o wysokim składowaniu możemy mówić, gdy magazynujemy materiały na wysokości przekraczającej 7,2 metra – czyli możemy to robić również w obiekcie sklasyfikowanym jako niski.

Wysokie składowania – przepisy BHP

Wysokie składowania – przepisy BHP

Czy praca w magazynie wysokiego składowania jest bardziej niebezpieczna niż w magazynie, gdzie przechowuje się materiały np. na posadzce obiektu? Z naszego doświadczenia wynika, że jest wręcz odwrotnie. Potraktujemy jednak nasze spostrzeżenia jako subiektywną opinię. Wracając do meritum, co na temat wysokiego składowania mówią przepisy BHP?

Magazyn wysokiego składowania podlega takim samym przepisom BHP, jak każdy inna przestrzeń magazynowa. Kluczowe jest tu Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650):
Punktem wyjścia są składowane produkty – powinny być one magazynowane w miejscu, które gwarantuje ich bezpieczne przechowywanie.
Konstrukcja, na której są składowane produkty oraz sposób w jaki są składowane, powinny zapewniać ich bezpieczną obsługę.

Wyposażenie magazynów wysokiego składowania

Wyposażenie magazynów wysokiego składowania

System wysokiego składowania wymaga zastosowania odpowiedniego wyposażenia technicznego. Poniżej przedstawiam kilka rozwiązań, które możemy Wam zaproponować.

 • Regały paletowe oraz konstrukcje regałowe do składowania zróżnicowanych materiałów, gdzie głównym ograniczeniem co do wysokości instalacji jest zasięg sprzętu przeznaczonego do ich obsługi.
 • Wózki wysokiego składowania pozwalające na realizację procesów logistycznych na wysokości przekraczającej 13 metrów.
 • Przenośniki magazynowe pozwalające automatyzować przepływ materiałów z produkcji do magazynu wysokiego składowania oraz ze strefy składowania do strefy kompletacji zamówień.

Magazyn wysokiego składowania w standardzie VNA

Magazyn wysokiego składowania w standardzie VNA pozwala osiągnąć bardzo wysoką wydajność operacji. Wśród argumentów za inwestycją w wózek systemowy możemy wyróżnić:

 • Oszczędność powierzchni poprzez redukcję szerokości korytarza roboczego do 1,7 metra.
 • Zwiększenie pojemności magazynu – z naszego doświadczenia wynika, że średnio o 25% w stosunku do magazynu obsługiwanego przez wózki Reach Truck.
 • Poprawa jakości dostaw oraz redukcja ilości uszkodzeń towaru i sprzętu.
 • Zastosowanie nawigacji w wózku systemowym pozwala zwiększyć wydajność procesu nawet do 20%.

Zapraszamy do obejrzenia materiału wideo, gdzie prezentujemy magazyn wysokiego składowania w standardzie VNA zaprojektowany dla jednego z naszych Partnerów.

Automatyczne regały do magazynu wysokiego składowania

Automatyczne regały do magazynu wysokiego składowania

Regały wysokiego składowania stanowią swoisty kręgosłup magazynu – podstawowy element wyposażenia technicznego obiektu. Automatyzacja operacji składowania materiałów staje się dla wielu firm priorytetem strategicznym w obszarze logistyki wewnętrznej. Ciekawą i relatywnie tanią propozycją może być magazyn wysokiego składowania Q-Block:

 • W magazynie Q-Block realizowane jest blokowe składowanie palet z wykorzystaniem systemu Pallet Shuttle – idealne rozwiązanie dla chłodni i mrożni magazynowych czy też obiektów przy-produkcyjnych.
 • Bezobsługowy transport palet – strefa składowania jest zasilana automatycznie przez system przenośników i wind sterowanych z poziomu WMS.

Dowiedz się czym jest proces magazynowania.

Pliki Cookie

W tej witrynie stosujemy pliki cookie do gromadzenia informacji o tym, w jaki sposób osoby odwiedzające korzystają z naszej witryny internetowej. Dzięki tym informacjom na bieżąco ulepszamy działanie witryny oraz zapewniamy użytkownikom optymalne warunki korzystania z serwisu i oferty. Klikając Akceptuj, wyrażają Państwo zgodę na używanie przez nas plików cookie. Aby zarządzać wykorzystywanymi przez nas plikami cookie, prosimy kliknąć Ustawienia. Więcej informacji w polityce cookie.

Poniższy panel umożliwia dostosowanie preferencji dotyczących zgody na korzystanie z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób te moduły śledzące nam pomagają i jak działają, zapoznaj się z polityką cookie. Możesz przejrzeć i zmienić swoje wybory w dowolnym momencie.