Typowe systemy regałów magazynowych

08.05.2020

Regały magazynowe to obecnie najbardziej popularny sposób na składowanie zapasów przechowywanych na paletach. W dzisiejszym wpisie wyjaśniamy, jaką rolę odgrywają systemy regałów magazynowych w intralogistyce. Dlatego wymienimy i opiszemy poszczególne systemy magazynowe oraz przedstawimy ich wady i zalety wpływające na gospodarkę magazynową przedsiębiorstwa.

Wybór regałów magazynowych warunkowany jest głównie przez rodzaj składowanych nośników, wymiary i wagę ładunku, specyfikę, różnorodność i ilość produktów oraz czynniki operacyjne, takie jak: zakładana dzienna rotacja czy metoda składowania. Jednym z głównych zadań każdego magazynu jest przechowywanie materiałów. Możliwość składowania jak największej ilości produktów w dostępnej kubaturze to w wielu obiektach priorytet. Jednocześnie równie często kluczowe są wskaźniki związane z maksymalną wydajnością, które są niemożliwe do osiągnięcia bez bezpośredniego dostępu do każdej jednostki ładunkowej. Jak to wszystko pogodzić? Oczywiście poprzez odpowiednio dobrane systemy regałów magazynowych, zaprojektowane w oparciu o potrzeby konkretnego procesu intralogistycznego.

Porównanie typów regałów magazynowych - rysunek

Czym jest regał magazynowy? Do czego jest używany?

Regał magazynowy to stalowa konstrukcja zaliczana do wyposażenia technicznego magazynu, która jest przeznaczona do przechowywania zapasów, czyli do składowania. Regał zbudowany jest z elementu nośnego, na którym umieszczana jest jednostka ładunkowa (najczęściej europaleta) oraz z ramy, do której element nośny jest mocowany. W zależności od rodzaju systemu regałowego, materiały mogą być przechowywane na: belkach, półkach, szynach, łożach rolkowych, wózkach, różnego typu półkach oraz wspornikach. Regał magazynowy wytwarzany jest z taśm stalowych z wykorzystaniem profilowania, gięcia i innych sposobów obróbki metali.

Regały magazynowe zapewniają odpowiednie warunki techniczne do składowania palet, towarów drobnicowych, specjalnych czy wielkogabarytowych. Pozwalają piętrzyć produkt, gwarantując tym samym optymalne wykorzystanie powierzchni obiektu logistycznego i obniżenie kosztów składowania pojedynczej jednostki ładunkowej. W przypadku regałów wysokiego składowania konstrukcja może przekraczać 40 metrów. W zależności od rodzaju towarów, a także ich wymagań odnośnie technologii i sposobu przechowywania, dostępne są różne systemy regałów magazynowych.

System regałów magazynowych wysokiego składowania

Czym jest system regałów magazynowych?

System regałów magazynowych to zdefiniowany (optymalnie na poziomie projektu hali magazynowej) układ regałów oraz sprzężeń między nimi – wzajemne powiązana w całość sieć urządzeń oraz operacji intralogistycznych, które wpływają bezpośrednio na właściwy przebieg procesu magazynowania.

Składowanie towarów, jak każdy układ złożony, powinno posiadać określoną strukturę, która gwarantuje osiągnięcie przyjętych celów projektowych. Systemy regałów magazynowych różnią się względem siebie konstrukcją, sposobem i metodą składowania, dostępnością jednostek ładunkowych, możliwościami operacyjnymi, elastycznością oraz środkami transportu wewnętrznego, które można wykorzystać do obsługi instalacji.

Typowe systemy regałów magazynowych

Rynek rozwiązań intralogistycznych dynamicznie się zmienia. Jednak typowe systemy regałów magazynowych nie tracą wcale na popularności. Zauważamy, że przedsiębiorstwa decydują się w większym zakresie na automatyzację poszczególnych operacji. Regały rzędowe coraz częściej są obsługiwane przez wózek systemowy, który przy integracji z WMS umożliwia wykonywanie pewnych sekwencji w trybie półautomatycznym. Klienci coraz częściej inwestują w regały typu Pallet Shuttle kosztem tradycyjnego systemu wjezdnego. Poniżej przedstawiamy krótką charakterystykę typowych systemów regałów używanych w magazynach.

Regały rzędowe

Najbardziej rozpowszechniony typ konstrukcji do składowania w obiektach magazynowych na całym świecie. Jest to klasyczny, wielopoziomowy regał ramowy montowany w rzędach. Regały paletowe rzędowe umożliwiają przechowywanie towarów zróżnicowanych pod względem wagi i wymiarów, a także zapewniają bezpośredni dostęp do każdej przechowywanej jednostki ładunkowej. Tego typu system obsługuje się z wykorzystaniem wózków widłowych różnego typu.

Palety na regałach rzędowych paletowych

Regały wjezdne Drive In

Jest to regał do gęstego składowania, w formie tunelu, do którego można wjechać wózkiem widłowym. Regały wjezdne służą do składowania produktów jednorodnych w systemie blokowym, gdzie możliwa jest mała rotacja. Często implementuje się je w obiektach, gdzie metr kwadratowy przestrzeni magazynowej jest relatywnie drogi, czyli np. w chłodniach i mroźniach. Umożliwiają zwiększenie powierzchni na składowanie oraz przystosowanie obiektu do zarządzania logistyką magazynową według zasady LIFO. Odmianą tego systemu jest regał przejezdny, gdzie załadunek i rozładunek może być realizowany z dwóch stron konstrukcji.

Magazyn wyposażony w system regałów wjezdnych

Regały przepływowe, regały grawitacyjne

Regał paletowy przepływowy (inaczej grawitacyjny) ma konstrukcję, która sprawia, że przesuwanie palet w tunelach odbywa się dzięki sile grawitacji – na rolkach, z punktu nadania do punktu odbioru. Regały przepływowe odgrywają znaczącą rolę w branżach wytwarzających produkty o określonym terminie przydatności do spożycia. Często wykorzystuje się je także w strefach, gdzie składowane są produkty wchodzące do magazynu lub przeznaczone do wysyłki. Możliwe jest zarządzenie gospodarką magazynową według metody FIFO. Popularną odmianą tego typu konstrukcji jest regał magazynowy Push Back.

Załadowany paletami system regałów przepływowych

Regały przepływowe typu Push Back

W regale przepływowym Push Back zamiast rolek stosuje się specjalne wózki paletowe. Regał Push Back posiada napęd częściowo wymuszony i obsługiwany jest przy pomocy wózków widłowych, zarządzanie gospodarką magazynową odbywa się według metody LIFO.

Wózki paletowe w systemie push back

Regały mobilne, regały przesuwne

Regały przesuwne (inaczej mobilne) pozwalają zredukować korytarze robocze do minimum, a przez to znacznie zwiększają przestrzeń składowania w magazynie. Jest to rzędowy system gęstego składowania. Co to oznacza? Konstrukcja jest zamontowana na szynach co daje możliwość ręcznego lub mechanicznego przesuwania. Każdy rząd regałów ma własny układ jezdny, który umożliwia mu przesuwanie się wzdłuż torów umieszczonych w podłodze. System zapewnia bezpośredni dostęp do każdej jednostki.

Magazyn wyposażony w system regałów przesuwnych

Regały satelitarne

Regał magazynowy satelitarny jest zbliżony konstrukcyjnie do systemu wjezdnego – podobnie jak Dive In, służy do składowania blokowego palet. Gwarantem dużo wyższej wydajności jest w tym przypadku samojezdna platforma. Towary obsługuje platforma satelitarna sterowana radiowo, która przemieszcza je w obrębie tunelu regałowego. Rozwiązanie cieszy się coraz większą popularnością – jest to system półautomatyczny, a zarządzanie gospodarką magazynową odbywa się według zasady FIFO lub LIFO.

Platforma samojezdna do systemu regałów satelitarnych

Regały wspornikowe

Regał wspornikowy przeznaczony jest głownie do przechowywania towarów dłużycowych i ponadgabarytowych. Może być jedno- lub dwustronny, a jego konstrukcja osadza się na słupach i szeregu przymocowanych do nich wsporników. Do ich obsługi wykorzystuje się suwnice lub wózki bocznego załadunku. Regał magazynowy wspornikowy zapewnia dostęp do każdej jednostki.

Wspornik regałowy w przybliżeniu

Regały półkowe

Regały półkowe służą do składowania mniejszych ładunków, np. paczek, pudełek, kartonów, drobnych materiałów, towarów luzem i lekkich palet. Mogą wykorzystywać technologię przepływową. Są to wielopoziomowe regały, które oferuje się w wersjach do zróżnicowanych obciążeń. Można je niemal dowolnie konfigurować, tworząc nawet systemy wysokiego składowania. Bardzo popularne w magazynach, w których realizowana jest ręczna kompletacja z poziomu zero.

Ręczna kompletacja z regałów półkowych

Podsumowanie

Wymieniliśmy i opisaliśmy wszystkie typowe systemy regałów magazynowych celowo pomijając konstrukcje wielopiętrowe. Antresole magazynowe w naszym rozumieniu stanowią oddzielną kategorię produktową – przede wszystkim ze względu na swoją budowę. Głównym elementem konstrukcyjnym jest tu podest stalowy, na którym montuje się zazwyczaj regały rzędowe albo półkowe, w celu zapewnienia miejsca na przechowywanie towarów.

Typowe regały są obsługiwane przez wózki widłowe. To od maszyn wybranych do realizacji procesu zależą w największym stopniu kluczowe parametry sytemu, takie jak: wysokość konstrukcji, szerokość korytarzy roboczych, wydajność, współczynnik wykorzystania powierzchni czy produktywność operatora. Zapraszamy do współpracy. Oferujemy darmowy layout systemu regałowego oraz fachowe doradztwo w zakresie środków transportu wewnętrznego.

Pliki Cookie

W tej witrynie stosujemy pliki cookie do gromadzenia informacji o tym, w jaki sposób osoby odwiedzające korzystają z naszej witryny internetowej. Dzięki tym informacjom na bieżąco ulepszamy działanie witryny oraz zapewniamy użytkownikom optymalne warunki korzystania z serwisu i oferty. Klikając Akceptuj, wyrażają Państwo zgodę na używanie przez nas plików cookie. Aby zarządzać wykorzystywanymi przez nas plikami cookie, prosimy kliknąć Ustawienia. Więcej informacji w polityce cookie.

Poniższy panel umożliwia dostosowanie preferencji dotyczących zgody na korzystanie z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób te moduły śledzące nam pomagają i jak działają, zapoznaj się z polityką cookie. Możesz przejrzeć i zmienić swoje wybory w dowolnym momencie.