Gospodarka magazynowa – 7 sposobów na efektywne zarządzanie magazynem

25.07.2022

Zarządzanie gospodarką magazynową jest nieodłącznym elementem funkcjonowania wielu firm – stanowi swoistą klamrę, która łączy operacje związane z zaopatrzeniem, wytwarzaniem oraz dystrybucją produktu do odbiorcy finalnego. Magazyn, jako przestrzeń operacyjna i zbiór procesów, ma decydujący wpływ na jakość obsługi klienta, znaczną część kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwo, czy też efektywność produkcji.

Chcąc efektywnie zarządzać gospodarką magazynową, a co za tym idzie, utrzymać konkurencyjność przedsiębiorstwa na najwyższym poziomie, należy eliminować potencjalne zagrożenia poprzez nieustanne monitorowanie procesów. Jak to zrobić? Poniżej prezentujemy 7 sprawdzonych sposobów – zapraszamy do lektury!

Co to jest gospodarka magazynowa?

Punktem wyjścia do zdefiniowania pojęcia gospodarki magazynowej jest sam magazyn – czyli ustrukturyzowana przestrzeń operacyjna, element, infrastruktury logistycznej, jedno z kluczowych ogniw łańcucha dostaw, gdzie odbywa się przechowywanie ładunków w celu ich zabezpieczenia i przygotowania do dalszej drogi w globalnym przepływie towarów.

Definicję magazynu precyzuje norma PN-84/N-01800, która kładzie nacisk na wyodrębnioną przestrzeń, która jest przygotowana według ściśle zdefiniowanej technologii, wyposażona w odpowiednie urządzenia oraz zarządzana przez ludzi.

Gospodarka magazynowa jest to szereg procesów realizowanych w obiekcie logistycznym, które można odnieść bezpośrednio do 4 głównych faz procesu magazynowania: przyjęcia towarów, składowania, kompletacji zamówień, wydania wysyłek. Obejmuje ona swoim zakresem funkcjonowanie magazynu w ujęciu całościowym.

Zadania gospodarki magazynowej

Globalna gospodarka narzuca przedsiębiorstwom coraz wyższe standardy funkcjonowania, gdzie główną rolę gra czas realizacji pojedynczego zamówienia. Firmy inwestują znaczące środki w usprawnienie i modernizację systemów intralogistycznych – implementację nowoczesnych urządzeń, wdrożenie systemów informatycznych, automatyzację procesów, czy też automatyczną identyfikację uszkodzeń i obsługę zwrotów.

Kluczowe znaczenie ma tutaj rozwój internetowego kanału sprzedaży oraz przenoszenie praktyk nim rządzących na inne obszary dystrybucji. Dziś nikogo nie dziwią dostawy w dzień zamówienia czy też możliwość bezpłatnego zwrotu towaru. Nowoczesne logistyka stawia przed gospodarką magazynową szereg nowych zadań.

W ujęciu klasycznym, do podstawowych zadań magazynu należy m.in:

 • Przyjęcie, składowanie, kompletacja i wydanie towarów,
 • Zarządzanie produktami w zakresie selekcji, przygotowania, pakowania i znakowania zamówień,
 • Zabezpieczenie składowanego zapasu według kryteriów jakościowych i ilościowych,
 • Wszelkiego typu działania administracyjne związane z przepływem ładunków w obiekcie,
 • Zarządzanie personelem w zakresie organizacji pracy, definiowania zadań oraz kontroli realizowanych obowiązków,
 • Zabezpieczenie budynków, infrastruktury oraz wyposażenia technicznego.

Celem prowadzonych działań jest wsparcie przedsiębiorstwa w podejmowaniu kluczowych decyzji strategicznych dotyczących:

 • Zarządzania stanami magazynowanymi,
 • Redukcji kosztów operacyjnych,
 • Utrzymania ciągłości procesów produkcyjnych.

Sposoby na efektywne zarządzanie gospodarką magazynową

Efektywne zarządzanie gospodarką magazynową powinno opierać się na strategii (stworzonej na podstawie gruntownej analizy potrzeb danej organizacji), prawidłowym jej wdrożeniu oraz regularnej kontroli założonych wyników. Biorąc pod uwagę tempo zmian oraz coraz to nowe potrzeby logistyczne, kluczowe znaczenie ma elastyczność i szybkość reagowania.

 • Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo powinno być punktem wyjścia do zarządzania gospodarką magazynową – od regularnego szkolenia personelu, poprzez oznakowanie obiektu, do rygorystycznego przestrzegania norm bezpieczeństwa zdefiniowanych przez przepisy prawa.

 • Layout magazynu

Layout magazynu jest często punktem wyjścia do koncepcji rozlokowania stref funkcjonalnych oraz późniejszej implementacji wyposażenia technicznego. W celu zapewnienia pełnej funkcjonalności budynku, warto pochylić się na tym zagadnieniem na etapie planowania architektonicznego.

 • Technologia magazynowania

Prace nad wyborem odpowiedniej technologii magazynowania powinny iść w parze planowaniem stref funkcjonalnych. Jeżeli chcemy wdrożyć automatykę magazynową, optymalnie jest rozpocząć procedurę implementacji na wczesnym etapie budowy hali. Doskonałym przykładem są tu wózki systemowe, których wdrożenie w przypadku słabej jakości posadzki może okazać się niemożliwe.

 • Digitalizacja

W nowoczesnych obiektach magazynowych, system informatyczny staje się standardem – o parametrach wyboru WMS pisaliśmy tutaj.

 • Lokalizacja ładunków

Efektywne zarządzanie gospodarką magazynową powinno być oparte na jasno zdefiniowanych standardach, z których kluczowe znaczenie ma ulokowanie poszczególnych jednostek ładunkowych w lokalizacjach, które gwarantują wydajność procesu magazynowania, ze szczególnym naciskiem na kompletację zamówień.

 • Przyjęcia i wydania towarów

Strefa wydań i przyjęć towarów to bardzo często wąskie gardło magazynu. Podstawowe rozwiązanie zakłada odpowiednie rozplanowanie buforów. Możliwe jest również wdrożenie automatyzacji w tym obszarze. Poniżej znajdziecie wideo prezentujące urządzenie, które potrafi zredukować do 10 minut czas załadunku i rozładunku całego samochodu ciężarowego.

 • Kompletacja

Proces kompletacji zamówień to nawet 50% kosztów operacyjnych magazynu! Eliminacja ryzyka błędów, wdrożenie nowoczesnej technologii, zastosowanie zasady towar do człowieka – to tylko kilka z podstawowych zagadnień, które musisz wziąć pod uwagę planując przebieg procesów magazynowych.

Jak widzisz, efektywne zarządzanie gospodarką magazynową to wypadkowa szczegółowego planowania, elastycznego reagowania na zmieniające się potrzeby rynku oraz odpowiedniego wyposażenia technicznego. Zapoznaj się ofertą wózków widłowych Crown, których unikalne parametry użytkowe przekładają się na wydajność i stabilność procesu magazynowania. Możesz również postawić na rozwiązanie kompleksowe, decydując się na regały magazynowe produkowane przez naszą firmę.

Pliki Cookie

W tej witrynie stosujemy pliki cookie do gromadzenia informacji o tym, w jaki sposób osoby odwiedzające korzystają z naszej witryny internetowej. Dzięki tym informacjom na bieżąco ulepszamy działanie witryny oraz zapewniamy użytkownikom optymalne warunki korzystania z serwisu i oferty. Klikając Akceptuj, wyrażają Państwo zgodę na używanie przez nas plików cookie. Aby zarządzać wykorzystywanymi przez nas plikami cookie, prosimy kliknąć Ustawienia. Więcej informacji w polityce cookie.

Poniższy panel umożliwia dostosowanie preferencji dotyczących zgody na korzystanie z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób te moduły śledzące nam pomagają i jak działają, zapoznaj się z polityką cookie. Możesz przejrzeć i zmienić swoje wybory w dowolnym momencie.