Poznaj przemysł 4.0 – przykłady, zalety i wady

16.01.2023

W czasie ostatnich trzech stuleci w przemyśle zaszły gwałtowne przemiany. Podczas trwania pierwszej rewolucji przemysłowej doszło do mechanizacji procesów wytwórczych, dzięki zastosowaniu maszyny parowej. Kolejne przekształcenie, to druga rewolucja przemysłowa. Poprzez wykorzystanie prądu praca fizyczna została częściowo zastąpiona narzędziami elektrycznymi, co znacznie wpłynęło na poprawę tempa i wydajności produkcji. Następna, trzecia rewolucja, to rozkwit automatyzacji w oparciu o dostęp do komputerów, a czwarta, trwająca, to wykorzystanie Internetu w celu integracji pracy ludzi i maszyn oraz wymiany danych pomiędzy urządzeniami w czasie rzeczywistym.

By dowiedzieć się więcej na temat trwających przeobrażeń w zakresie procesów produkcyjnych zapraszamy do lektury artykułu, odpowiemy w nim na pytania dotyczące tego, czym właściwie jest przemysł 4.0 oraz jakie technologie są jego odzwierciedleniem. Przeanalizujemy szanse i zagrożenia związane z czwartą rewolucją przemysłową, a dodatkowo poznamy sposób na usprawnienie pracy wózków widłowych w firmie, zgodnie z najnowszymi trendami.

Definicja przemysłu 4.0

Przemysł 4.0 jest ściśle związany z trzecią rewolucją przemysłową, kiedy to główną rolę w procesach produkcyjnych zaczęła odgrywać automatyzacja. Teraz, obok procesu zastępowania ludzkiej pracy technologią, dochodzi także cyfrowa wymiana danych oraz nowe rozwiązania i możliwości nadzorowania produkcji. Sumą tych działań jest zmiana roli człowieka oraz jego kompetencji.

Obecnie, zamiast czynności związanych z podejmowaniem decyzji czy koordynowaniem procesami produkcji, pracownik staje się nadzorcą całego cyklu. Oczywiście następuje to po uprzednim zaprogramowaniu, określeniu procedur oraz powierzeniu inicjatywy maszynom, pojazdom czy robotom. Zatem, zapamiętajmy – przemysł 4.0 wiąże się ze ścisłą współpracą ludzi z cyfrowo zaprogramowanymi urządzeniami, a także konwersję danych na temat m.in. wydajności, zarządzania jakością oraz planowania, dostępną dzięki Internetowi.

Jakie technologie wpisują się w filozofię przemysłu 4.0?

Przemiany w kierunku idei przemysłu 4.0 wiążą się z implikacją systemów umożliwiających sprawowanie kontroli nad procesami produkcji czy dystrybucji. Informacje pochodzące z narzędzi przekazywane są do sieci, w której dane mogą być analizowane, przeglądane i z powodzeniem można się do nich odnieść w przyszłości, co znacznie ułatwia pracę zespołu pracowników.

Przykłady przemysłu 4.0:

 • Big Data – zbiór różnorodnych informacji zgromadzonych w systemach, czujnikach czy urządzeniach mobilnych, które można zastosować do usprawnienia procesów intralogistycznych. Stanowi źródło stałego odkrywania i monitorowania oraz ma zastosowanie wspomagające decyzyjność, ukazujące nowe zjawiska czy trendy, a także wpływające na doskonalenie rozwoju,
 • Smart Factory – czyli pojęcie inteligentnej fabryki, w której praca wykwalifikowanej kadry posługującej się skuteczną metodologią łączą się z cyfrowo obsługiwaną halą produkcyjną. Technologia na postawie informacji zaczerpniętych z bazy danych może zareagować w czasie rzeczywistym na pojawiające się zmiany warunków popytu, trendów, peaków sprzedażowych czy eliminację powtarzających się strat,
 • Cyber-physical Systems (CPS) – zjednoczone systemy scalające oprogramowanie i układy mechatroniczne, elektroniczne oraz komunikacyjne. Mają zastosowanie w technologii IoT czyli Internecie Rzeczy, przy odczytywaniu danych pochodzących z czujników, bramek czy innych urządzeń mierniczych rozlokowanych w przestrzeniach produkcyjnych. Uzyskane w ten sposób powiadomienia mogą być bezpośrednio przekazywane np. do działu serwisowego w celu usunięcia usterki lub udoskonalenia działania maszyn. Dodatkowo, każda faza produkcji będzie mogła mieć swoją cyfrową replikę w postaci tzw. cyfrowego bliźniaka (ang. digital twin). W praktyce oznacza to możliwość powrotu do każdego cyklu, sprawdzenie parametrów, przeprowadzenie symulacji na pojedynczych sekwencjach zmieniając pewne dane, bez konieczności produkcji choćby pojedynczego egzemplarza produktu w rzeczywistości.
 • Interoperacyjność – wynik połączenia wspomnianych powyżej elementów, to synteza układów cyberfizycznych, ludzi i inteligentnych fabryk, porozumiewających się za pomocą technologii z zakresu Internetu Rzeczy. Umożliwia perfekcyjną, bezbłędną komunikację, transmisję i tłumaczenie w przypadku, kiedy nierealne jest narzucenie wszystkim partnerom firmy tego samego oprogramowania czy ujednolicenie norm dotyczących sposobu przekazywania wiadomości.

Poznaj wózek widłowy zbierający i analizujący dane w czasie rzeczywistym – Reach Truck ESR1000.

Zalety i wady przemysłu 4.0

Aktualnie gospodarka znajduje się w centrum czwartej rewolucji przemysłowej, nierozerwalnie związanej z pojęciem przemysłu 4.0. Zmiany widoczne są na kolejnych etapach produkcji, w zarządzaniu łańcuchem dostaw czy w końcu modelach zatrudnienia kadry oraz nowych kompetencjach, które muszą posiąść pracownicy. Można je podzielić na dwie kategorie, rozpatrywać z punktu widzenia szans i zagrożeń, do czego teraz zachęcamy.

Zalety przemysłu 4.0:

 • powstawanie miejsc pracy i nowe możliwości dla pracowników z wiedzą z zakresu STEM (science, technology, engineering, mathematics), zatem nauk ścisłych, technologii, inżynierii oraz matematyki; poszukiwani są między innymi specjaliści ds. AI (sztucznej inteligencji), specjaliści ds. SM (serwisów społecznościowych), analitycy danych,
 • możliwość zdobycia nowych kwalifikacji i umiejętności,
 • ewentualność świadczenia pracy za pomocą dedykowanych platform, bez konieczności fizycznego przebywania w siedzibie pracodawcy, jako szansa zatrudnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo,
 • nowe rozwiązania technologiczne to perspektywa na obniżenie zbędnych kosztów czy zwiększenie wydajności oraz eliminację błędów człowieka, a to dzięki stałej obserwacji zmiennych poprzez czujniki czy nadajniki zainstalowane w różnych miejscach hali produkcyjnej.

Wady przemysłu 4.0:

 • początkowe wysokie koszty implementacji nowych technologii, a także zaangażowanie środków finansowych w podniesienie kompetencji kadry – inwestycje w szkolenia, kursy, instruktaże,
 • konieczność stworzenia i wprowadzenia nowego modelu biznesowego pod kątem technologii: integracja procesu produkcji, ujednolicenie procedur oprogramowania, obsługi, serwisu w celu optymalizacji wydajności,
 • redukcja liczby etatów na najniższych stanowiskach i zmiany w zakresie wynagrodzenia: jeżeli pracownik nie zdobędzie niezbędnej wiedzy do obsługi nowego oprogramowania czy współpracy z maszyną, nastąpi przesunięcie go do wykonywania zadań wymagających tylko niższych kwalifikacji, czyli takich, które mogą być zastąpione np. działaniem odpowiednio zaprojektowanego robota.

Filozofia przemysłu 4.0, a zarządzanie flotą wózków widłowych

Czerpiąc z najnowszych osiągnięć nauki i techniki, we wszystkich napędzanych wózkach widłowych firmy Crown zastosowano metodę efektywnego zarządzania wózkami widłowymi – InfoLink®. To bezprzewodowy, intuicyjny system, który w czasie rzeczywistym ułatwia kontrolę efektywności, ukazuje poziom eksploatacji pojedynczej maszyny czy możliwości zdarzeń kryzysowych. Zebrane w ten sposób dane znacznie wpływają na poprawę bezpieczeństwo personelu oraz samego sprzętu, co bezpośrednio przekłada się na realne oszczędności kosztów eksploatacji i serwisu. Ponadto, z każdym dniem działania, system uczy się procesów zachodzących w przedsiębiorstwie i dzięki temu określa najczęściej występujące tendencje. W przyszłości zapewnia to wgląd w efektywność działalności, wiarygodną ocenę zrealizowanych zadań oraz optymalne zaplanowanie kolejnych. Precyzyjne informacje pochodzące z InfoLink® prezentowane są w wybranym spośród 25 języków (również polskim i ukraińskim) na prostym wyświetlaczu dotykowym za pomocą raportów, wskaźników możliwości i interaktywnych pulpitów.

Firma WDX to wyłączny dystrybutor wózków widłowych Crown w Polsce, dający gwarancję wsparcia technicznego przez dedykowanych do tej roli inżynierów, m.in. w zakresie:

 • liczebności floty wózków widłowych, sposobu finansowania oraz zasilania,
 • wsparcia projektowego we wdrożeniu rozwiązań z wózkami systemowymi VNA,
 • doboru optymalnych maszyn wysokiego składowania – w odniesieniu do realnych potrzeb operacyjnych i rachunku ekonomicznego.

Jeżeli jesteś zainteresowany sposobami na udoskonalenie procesów w swoim przedsiębiorstwie zgodnie z filozofią przemysłu 4.0, zapraszamy do kontaktu. Wspólnie przeanalizujemy możliwości, które zoptymalizują działania w Twojej firmie.

Pliki Cookie

W tej witrynie stosujemy pliki cookie do gromadzenia informacji o tym, w jaki sposób osoby odwiedzające korzystają z naszej witryny internetowej. Dzięki tym informacjom na bieżąco ulepszamy działanie witryny oraz zapewniamy użytkownikom optymalne warunki korzystania z serwisu i oferty. Klikając Akceptuj, wyrażają Państwo zgodę na używanie przez nas plików cookie. Aby zarządzać wykorzystywanymi przez nas plikami cookie, prosimy kliknąć Ustawienia. Więcej informacji w polityce cookie.

Poniższy panel umożliwia dostosowanie preferencji dotyczących zgody na korzystanie z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób te moduły śledzące nam pomagają i jak działają, zapoznaj się z polityką cookie. Możesz przejrzeć i zmienić swoje wybory w dowolnym momencie.