Logistyka – wszystko co musisz wiedzieć

27.10.2022

Logistyka to hasło w ostatnich czasach zyskujące na popularności, wielokrotnie powtarzane w środowiskach biznesowych i odnoszące się do procesów związanych z dystrybucją dóbr. Ale czy zrozumiałe? Mnogość definicji przyprawia o konsternację, jednakże sam rozwój logistyki jest tak ciekawy, że warto pochylić się i poznać najważniejsze założenia tej szerokiej dziedziny naukowej.

Z tego wpisu dowiecie się czym jest logistyka, poznacie współczesne wyzwania, które jej towarzyszą oraz jej rodzaje. Planujesz karierę w branży logistycznej? Zapraszamy do lektury naszego bloga!

Co to jest logistyka? Definicja

Każdy z nas miał do czynienia z terminem logistyka, ale jak go zdefiniować w prosty sposób? Okazuje się, że logistyka nie ma jednego, ściśle określonego miejsca w teorii. Ile opracowań, tyle definicji logistyki. Można przyjąć, że jest to dziedzina naukowa badająca złożone procesy mające decydujący wpływ na przepływ towarów, danych i ludzi oraz szukająca optymalnych rozwiązań projektowania tych procesów zgodnie z celami poszczególnych przedsiębiorstw.

Albo powtórzyć za Piotrem Blaik, że „Logistyka to przekrojowa koncepcja zarządzania i podstawowy potencjał strategiczny, którego wyzwolenie i realizacja stają się niezbędnym warunkiem działalności i sukcesu na współczesnym konkurencyjnym rynku”.

Podsumowując, nasz przedmiot rozważań obrazuje poniższy schemat:

Logistyka to termin odnoszący się do procesów:

 • planowania,
 • wdrażania
 • i kontrolowania,

sprawnego i ekonomicznie efektywnego ruchu oraz składowania:

 • surowców,
 • materiałów do produkcji,
 • usług
 • i informacji

w obrębie łańcucha dostaw, który ma na celu zaspokojenie potrzeb klienta.

Historia rozwoju logistyki

Wróćmy na chwilę do przeszłości, kiedy wymiana dóbr odbywała się bezpośrednio pomiędzy kupcem i producentem. W wyniku rozwoju, skala relacji i powiązań rozrosła się, skomplikowała – trzeba było znaleźć sposób, by to opanować.

I choć geneza pojęcia logistyka ma początek w codziennym życiu, to naukowe podejście do niej zaproponowano dopiero w traktatach dotyczących działań wojennych. Pierwsza przesłanka dotycząca logistyki pojawia się w X w.n.e. w książce „Sumaryczne wyłożenie sztuki wojennej” autorstwa cesarza bizantyjskiego Leontosa VI, który wyodrębnił trzy nauki wojenne – strategię, taktykę i logistykę właśnie.

Natomiast publikacja z 1838 roku, „Zarys sztuki wojennej” Antoine-Henriego Jominiego, porusza temat współczesnego rozumienia logistyki wojennej, jako praktycznej sztuki posuwania się armii do przodu i proces ciągłego jej zaopatrywania.

Aktualnie, mimo że logistyka z pewnością ma kluczowe znaczenie w wojskowości, to kojarzymy ją przede wszystkim z biznesem. I choć dziś niemożliwym jest, aby wyobrazić sobie poważny projekt biznesowy bez wdrożenia założeń logistyki, to tak naprawdę dopiero w Stanach Zjednoczonych, w latach 60 zorientowano się, że wprowadzenie określonych logistycznych schematów przyniesie wymierne korzyści także w warunkach cywilnych. Wtedy to planowanie, magazynowanie czy dystrybucja zyskały szerszą perspektywę, stały się równie ważne, co proces wyprodukowania danego dobra.

Współczesne wyzwania logistyki

Zmiana charakteru przepływów produktów z lokalnego na globalny, obarczona jest wzrostem liczby i skali potencjalnych zakłóceń wpływających negatywnie na realizowane procesy.

Nieprawidłowości związane z trudnymi do przewidzenia okolicznościami w otoczeniu bliższym oraz dalszym, powodują istotne odchylenia w prawidłowym działaniu łańcuchów logistycznych. Do najważniejszych trudności zaliczamy.

 • brak wiarygodności czy zaufania w kontaktach pomiędzy partnerami,
 • nieprawidłową współpracę i koordynację,
 • nieterminową komunikację między kolejnymi punktami łańcucha logistycznego oraz brak kompetencji kluczowych pracowników,
 • niewłaściwy dobór dostawców,
 • brak odpowiednich warunków do składowania towarów.

Wymienione wyzwania zaliczamy do tych mogących pojawić się wewnątrz procesów logistycznych.

Jest jeszcze grupa zewnętrznych wyzwań, takich, które mogą pojawić się niezależnie od prawidłowo nadzorowanych działań logistycznych. Do nich zaliczamy kryzysy polityczne i zagrożenie terrorystyczne, tak aktualne w ostatnich czasach, jak również warunki atmosferyczne i zakłócenia w transporcie (i terminowości), które mogą być wywołane przez suszę lub powodzie.

Sprawdź trend logistki 4.0 i zobacz, jak odpowiada na wyzwania współczesnego łańcucha dostaw.

Rodzaje logistyki

W logistyce, tak bardzo złożonej dziedzinie czerpiącej zarówno z nauk humanistycznych, jak i ścisłych, można wyodrębnić kilka podstawowych rodzajów, takich jak:

 • logistyka zaopatrzenia,
 • logistyka produkcji,
 • logistyka dystrybucji,
 • e-logistyka,
 • logistyka transportu,
 • logistyka miejska.

Logistyka zaopatrzenia – dotyczy zarządzania dostawami surowców potrzebnych w procesie wytwórczym (a później sprzedażowym), zwraca uwagę na ciągłość dostaw, ścisłą współpracę z dostawcami oraz racjonalizację kosztu zakupów.

Logistyka produkcji – dotyczy procesów zachodzących między zakupem produktu, a powstaniem gotowego produktu, skupia się przede wszystkim na zapewnieniu stałego przepływu dóbr i dostarczaniu kluczowych materiałów.

Sprawdź jakie są różnice pomiędzy logistyką zaopatrzenia, a produkcji.

Logistyka dystrybucji – (inaczej logistyka transportu), skupia się na punktualnej i sprawnej dostawie produktu do klienta, podkreślając terminowość jako istotny czynnik wpływający na lojalność klienta.

E-logistyka – dotyczy wykorzystania Internetu i technologii informatycznych w celu szybszej i skuteczniejszej komunikacji, co między innymi istotnie skompresowało czas reakcji, zredukowało koszty działań logistycznych oraz wpłynęło na skrócenie łańcucha dostaw.

Logistyka transportu – dotyczy planowania i zarządzania procesem przemieszczania ładunków, odpowiada za organizację przewozu i bezpieczną dostawę produktu pod konkretny adres.

Logistyka miejska – dotyczy czynności poprawiających funkcjonowanie przestrzeni miejskiej pod względem ekonomicznym (obniżenie kosztów funkcjonowania przestrzeni zurbanizowanej), ekologicznym (np. redukcja emisji spalin, wywóz odpadów i nieczystości) i społecznym (poprawa jakości życia odbiorców). Jej dynamiczny rozwój jest nierozerwalnie związany ze stopniową depopulacją terenów wiejskich na rzecz ugruntowania pozycji miast jako głównych skupisk ludności.

Czy warto zostać logistykiem? Podsumowanie

W ramach podsumowania przyjrzyjmy się jeszcze raz zagadnieniu logistyki, tym razem w kontekście pracy w tej branży.

Z pewnością to bardzo szybko i dynamicznie rozwijająca się dziedzina, dająca wiele możliwości rozwoju – od pracy w magazynie, poprzez zarządzanie flotą wózków widłowych, do zarządzania całym procesem logistycznym danego przedsiębiorstwa . Różnorodność zadań składających się na utrzymanie tak zwanego łańcucha dostaw, takich jak planowanie, realizacja czy nadzór pozwalają na doskonalenie predyspozycji oraz nabycie nowych umiejętności.

Dodatkowym, przykuwającym uwagę czynnikiem mogą być zarobki, które, w zależności od posiadanych kompetencji i zajmowanego stanowiska, mogą dochodzić do 35 tys. zł miesięcznie.

Równocześnie warto wspomnieć o mankamentach tej pracy. Szybki rozwój w branży skutkuje ciągłymi zmianami, a więc stresem, niepewnością o powodzenie przedsięwzięcia, pomimo najlepszych prób zabezpieczenia i przygotowania.

Zatem, podsumowując, praca w logistyce kojarzy się z całym wachlarzem szans na zdobycie nowego, cennego doświadczenia, jednakże ten zawód posiada też kilka istotnych minusów, które trzeba wziąć pod uwagę rozważając zatrudnienie w tym sektorze gospodarki.

Pliki Cookie

W tej witrynie stosujemy pliki cookie do gromadzenia informacji o tym, w jaki sposób osoby odwiedzające korzystają z naszej witryny internetowej. Dzięki tym informacjom na bieżąco ulepszamy działanie witryny oraz zapewniamy użytkownikom optymalne warunki korzystania z serwisu i oferty. Klikając Akceptuj, wyrażają Państwo zgodę na używanie przez nas plików cookie. Aby zarządzać wykorzystywanymi przez nas plikami cookie, prosimy kliknąć Ustawienia. Więcej informacji w polityce cookie.

Poniższy panel umożliwia dostosowanie preferencji dotyczących zgody na korzystanie z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób te moduły śledzące nam pomagają i jak działają, zapoznaj się z polityką cookie. Możesz przejrzeć i zmienić swoje wybory w dowolnym momencie.