Książka eksploatacji wózka widłowego – informacje, wzór

13.12.2021

Po uzyskaniu decyzji UDT, która dopuszcza nasze urządzenie do eksploatacji, możemy zacząć pracę z jego wykorzystaniem, ale musimy pamiętać, żeby użytkować go zgodnie z jego przeznaczeniem oraz instrukcją eksploatacji. Zgodnie z zaleceniami UDT to eksploatujący jest zobowiązany na podstawie otrzymanej od dostawcy sprzętu instrukcji stworzyć stanowiskową instrukcję eksploatacji, którą udostępni użytkownikowi maszyny.

Pracę maszyny należy dokumentować w dzienniku eksploatacji lub inaczej książce eksploatacji, przypisanej do każdej maszyny. Każdą nieprawidłowość zaobserwowaną podczas pracy należy dokumentować w książce eksploatacji wózka widłowego.

Co to jest książka eksploatacji wózka widłowego

Książka eksploatacji wózka widłowego (może występować również pod nazwą Dziennik eksploatacji wózka widłowego czy Książka pracy wózka widłowego) to niezmiernie ważny dokument, w którym operator rejestruje wszelkie zdarzenia i uwagi dotyczące pracy wózka, czas jego pracy oraz wszelkie informacje mogące mieć wpływ na dalsze jego użytkowanie lub konieczność wezwania serwisu. Podobnie jak książka konserwacji wózka, jest to dokument obowiązkowy, który należy przechowywać i okazywać na wezwanie Urzędu Dozoru Technicznego.

Jakie informacje zawiera książka eksploatacji

W książce znajdziemy zapisy o samym wózku, takie jak jego numer ewidencyjny czy stan licznika, a także o miejscu jego pracy np. numer hali oraz nazwiska osób odpowiedzialnych za jego stan techniczny – operatora i kierownika magazynu.

Najważniejsze informacje to te, które mają wpływ na pracę urządzenia oraz zachowanie bezpieczeństwa użytkowników oraz osób pracujących w pobliżu maszyny. Szczególnie ważne jest to np. w przypadku wózków elektrycznych pracujących w magazynach podwyższonego ryzyka, gdzie każda niewielka i błaha z pozoru usterka może doprowadzić w konsekwencji do wybuchu, czy skażenia.  Dlatego wszelkie niezgodności lub „dziwne zachowanie” maszyny należy zgłaszać i rejestrować w książce eksploatacji.

Książka eksploatacji wózka widłowego – wzór

Książka na pierwszych stronach posiada informacje o producencie użytkowanej maszyny, okresie eksploatacji, numerze seryjnym i ewidencyjnym, a także o jednostce organizacyjnej, pod którą podlega oraz nazwisku jej kierownika. W dalszej części widzimy informacje na temat zaleceń przed rozpoczęciem pracy, podczas jej trwania oraz po zakończeniu. Dalej następuje kilkadziesiąt stron z tabelą składającą się z następujących pól:

  • Data i godzina rozpoczęcia pracy
  • Imię i nazwisko operatora
  • Uwagi o pracy wózka i stanie technicznym / Uwagi do serwisu i kolejnego operatora
  • Stan licznika [mth]
  • Czytelny podpis kierowcy

Jak prowadzić książkę eksploatacji wózka widłowego

Książka lub jak powiedzieliśmy wcześniej – dziennik eksploatacji powinien być prowadzony codziennie, obejmować wszystkie wymagane informacje na zmianie każdego operatora. Należy pamiętać, że książka dotyczy wózka i jest do niego przypisana, a nie do osoby go obsługującej. Szczególnie ważne jest to przy pracy zmianowej, gdy tego samego sprzętu używa dwóch lub więcej operatorów. Nie ma natomiast ustalonego przepisu mówiącego o sposobie prowadzenia książki eksploatacji wózka widłowego. Kiedyś była ona prowadzona w zwykłym zeszycie z ręcznie rysowanymi rubrykami, w tej chwili natomiast najbardziej popularne są gotowe druki, które można zakupić w księgarniach specjalistycznych lub przez Internet. Niektórzy dystrybutorzy, jak WDX S.A. dostarczają książkę eksploatacyjną z pakietem dokumentów niezbędnych przy zakupie wózka – zarówno nowego, jak i używanego.

Przedsiębiorstwa posiadające oprogramowanie magazynowe, mogą za jego pośrednictwem prowadzić taką dokumentację wprowadzając dane ręcznie bezpośrednio do systemu, a te, które dodatkowo są wyposażone w oprogramowanie dla wózków takie jak Infolink, wszelkie zdarzenia związane z wózkiem, a także dane operatora czas i miejsce pracy maszyny mają rejestrowane w czasie rzeczywistym i nie muszą już prowadzić dodatkowej dokumentacji.

Pliki Cookie

W tej witrynie stosujemy pliki cookie do gromadzenia informacji o tym, w jaki sposób osoby odwiedzające korzystają z naszej witryny internetowej. Dzięki tym informacjom na bieżąco ulepszamy działanie witryny oraz zapewniamy użytkownikom optymalne warunki korzystania z serwisu i oferty. Klikając Akceptuj, wyrażają Państwo zgodę na używanie przez nas plików cookie. Aby zarządzać wykorzystywanymi przez nas plikami cookie, prosimy kliknąć Ustawienia. Więcej informacji w polityce cookie.

Poniższy panel umożliwia dostosowanie preferencji dotyczących zgody na korzystanie z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób te moduły śledzące nam pomagają i jak działają, zapoznaj się z polityką cookie. Możesz przejrzeć i zmienić swoje wybory w dowolnym momencie.